mail@psykologcare.dk | Ring til mig på 4019 0019
  • Psy02

Effektfuld parterapi i København

Omdrejningspunktet i et parforhold er kærligheden mellem to personer. Kærlighed er en kraftfuld størrelse, og derfor er det også kun sjældent, at det er selve kærligheden, der slår problematiske gnistrer mellem to mennesker i et parforhold. Dét, der til gengæld kan skabe problematikker i et parforhold, er ting, der ødelægger relationen mellem de to parter. Det være sig alt fra hverdagskonflikter, tidspres og manglende tillid til utroskab og jalousi.

Det er langt fra enkelt at løse sådanne problemer i parforholdet, og jo længere tid spændingerne har stået på, desto svære kan det være at få løsnet dem op.

Hos PsykologCare tilbyder jeg som erfaren psykolog at hjælpe jer over de uundgåelige bump på vejen, som ethvert forhold byder på. Dette sker gennem effektfuld parterapi i København, og samtidig kan jeg tilbyde jer en række redskaber, der kan hjælpe jer til at blive bedre til at passe på jeres parforhold i fremtiden.

Genind hinanden

Frustrerede miner og irritabel adfærd er typiske træk hos par, der søger parterapi i København.

Der findes et hav af forskellige grunde til at opsøge parterapi. Måske ønsker I hjælp til i højere grad at samarbejde frem for at modarbejde hinanden? Eller måske søger I professionel hjælp for atter at samle familien for jeres børns skyld?

Uanset hvilke specifikke årsager, der ligger til grund for jeres ønske om parterapi, er det vigtigt, at I forventningsafstemmer med hinanden, inden vi påbegynder terapien. Parterapi kan ene og alene styrke jeres forhold til hinanden, hvis I begge to reelt ønsker at fortsætte forholdet – derfor er dette et centralt element at slå fast inden parterapiens begyndelse.

Jeg kan således hjælpe jer med at genfinde hinanden samt styrke jeres parforhold, hvis det er dette fælles mål, I ønsker at arbejde henimod. Ligeledes kan jeg være jer behjælpelig med at gå fra hinanden på den bedste måde.

Styrk parforholdet gennem parterapi i København

Som psykolog er det min opgave gennem parterapi i København, at få jeres inderste problematikker og dybeste tanker bragt på banen. Det er ligeledes vigtigt at få disse belyst fra begge parters perspektiver.

Dette vil give jer en bredere forståelse for jeres parforhold, samtidig med at det vil bringe os et stort skridt tættere på at få gjort op med gamle mønstre og i stedet få etableret det bedst mulige udgangspunkt for jeres fremtidige relation til hinanden.

Varigheden af parterapien vil blive aftalt fra gang til gang, og formålet med parterapien i min klinik i København vil altid være at skabe kontakt mellem jer, opfange misforståelser samt at håndtere og løse disse på konstruktiv vis.

Åbningstider
Mandag – fredag: 09.00 – 18.00
CVR-nr. 25260783

CHRISTIANSHAVN

Leif Ascanius Sol ApSWilders plads 9a 1.
sal th

1403 Christianshavn
40 19 00 19
31 31 31 68
mail@psykologcare.dk

Afdeling på Christianshavn

FREDERIKSBERG

Leif Ascanius Sol ApSPeter Bangs Vej 1
4. sal - Bygning 8 - Klinikrum 18
2000 Frederiksberg
40 19 00 19
31 31 31 68
mail@psykologcare.dk

Afdeling på Frederiksberg

KØBENHAVN K

Leif Ascanius Sol ApSFarvergade 27

1463 København K
40 19 00 19
31 31 31 68
mail@psykologcare.dk

Afdeling I København K